Η ενδυνάμωση του ανθρωπίνου δυναμικού σε περιόδους κρίσης και η θέση της Ελλάδας

May 14, 2012

Ολοκληρώθηκε το 6ο Διεθνές Συνέδριο ΔΑΔ, όπου συζητήθηκαν οι τάσεις και οι προκλήσεις

Της Χριστινας Δαμουλιανου / xd@kathimerini. gr

«Ο ρόλος όσων ασχολούνται με το ανθρώπινο δυναμικό είναι να βοηθήσουν την επιχείρηση να ενστερνισθεί τη φιλοσοφία/νοοτροπία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), που δεν είναι τίποτε άλλο από την αναγνώριση της στρατηγικής σημασίας του ανθρώπινου παράγοντα, από την κατανόηση των αναγκών και της συμπεριφοράς του, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και την παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη, συμμετοχή και αμφίδρομη επικοινωνία».

Ελπίδα
Με τον ορισμό αυτό -επίλογο στην εισήγησή της- η καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ), κ. Νάνσυ Παπαλεξανδρή, πρόεδρος του «6ου Διεθνούς Συνεδρίου στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ευρώπη: Τάσεις και Προκλήσεις», που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 3 Μαΐου 2012, εξέφρασε και την ελπίδα ότι «οι προσπάθειες των τελευταίων χρόνων που έγιναν στον χώρο της ΔΑΔ δεν θα πάνε χαμένες και γρήγορα η χώρα μας θα βγει από την κρίση, αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της, που είναι από τα πλέον εκπαιδευμένα στην Ευρώπη».
Διοργανωτής του συνεδρίου ήταν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού του ΟΠΑ. Τη σημαντική θεματολογία του κάλυψαν γνωστοί ξένοι και Ελληνες πανεπιστημιακοί καθηγητές, ενώ πάνελ στελεχών επιχειρήσεων συζήτησαν για τη «ΔΑΔ στην Ελλάδα την εποχή του Μνημονίου». Η πορεία της ΔΑΔ στη χώρα μας παρουσιάζει εξέλιξη και ανάπτυξη, σύμφωνα με τα διαχρονικά στοιχεία (1993-2009) της ευρωπαϊκής έρευνας CRANET στην οποία αναφέρθηκε η κ. Παπαλεξανδρή μέσα από την εισήγησή της «Ενδυναμώνοντας το Ανθρώπινο Δυναμικό σε περιόδους κρίσης: η θέση της Ελλάδας».

Ωστόσο, σήμερα -αρχές του 2012- οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και «κυρίως η χώρα μας αντιμετωπίζει μια μεγάλη οικονομική κρίση» αναφέρει η κ. Παπαλεξανδρή. Για να υπογραμμίσει ότι «οι σημερινές συνθήκες επιβάλλουν πιεστικά την αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Συγχρόνως όμως οδηγούν και στην αναγνώριση της σημασίας του ανθρώπινου δυναμικού ως του κύριου συντελεστή που μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει στην επιτυχία, αλλά και να πρωτοστατήσει με νέες ιδέες και πρωτοβουλίες στην αντιμετώπιση της κρίσης».
Καλούνται, λοιπόν, τα Τμήματα και τα ειδικευμένα στελέχη ΔΑΔ να καταβάλουν περισσότερη προσπάθεια, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν προκλήσεις σημαντικές για την επιβίωση των επιχειρήσεων και του ανθρώπινου δυναμικού. Υψηλή προτεραιότητα κατέχει η διατήρηση των θέσεων εργασίας. «Είναι πολύ σημαντικό να εξαντλούνται όλες οι εναλλακτικές λύσεις πριν αποφασισθεί η απόλυση εργαζομένων. Η επανεκπαίδευση, η επανατοποθέτηση εντός της επιχείρησης και η αναμόρφωση καθηκόντων, είναι λύσεις που πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά. Σε περιπτώσεις απόλυσης, η εξωτερική τοποθέτηση -το outplacement- πρέπει να προσφέρεται για να βοηθήσει τον εργαζόμενο στην επανένταξή του στην αγορά εργασίας».

Θέσπιση δεικτών
Η μέτρηση της αποτελεσματικότητας όλων των δραστηριοτήτων της ΔΑΔ (HR Metrics) και η θέσπιση δεικτών, αναφέρεται ως σημαντική για τους επαγγελματίες ΔΑΔ, ώστε να ποσοτικοποιούν και να αποδεικνύουν τη συμβολή τους στην επιχείρηση. Κυρίως όμως, σε καιρούς κρίσης, οι επαγγελματίες ΔΑΔ θα πρέπει να λειτουργήσουν ως καταλύτες στην προσπάθεια για τη διεύρυνση των διαύλων επικοινωνίας, η οποία πρέπει να είναι συνεχής με τα στελέχη γραμμής αλλά να υπάρχει και μεταξύ όλων, ώστε να διευκολύνεται η συλλογή προτάσεων είτε για την εξοικονόμηση πόρων, είτε για νέες ευκαιρίες και καινοτόμες λύσεις.
Επίσης, η δημιουργία εθελοντικών ομάδων και η συμμετοχή σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης δημιουργούν κλίμα συνεργασίας και οικειοθελούς εμπλοκής των εργαζομένων, ενώ παράλληλα τους παρακινούν και τονώνουν το ηθικό τους. «Ο ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η ΔΑΔ στο πλαίσιο της ελληνικής οικονομίας είναι εξαιρετικά κρίσιμος και καθοριστικός» επισημαίνει η κ. Παπαλεξανδρή. Και διευκρινίζει ότι τα θέματα ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν το κλειδί της επιτυχίας της σύγχρονης επιχείρησης «είτε τα χειρίζονται μεγάλα και εξειδικευμένα τμήματα, σε συνδυασμό με τα στελέχη γραμμής στις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, είτε αποτελούν ευθύνη του επιχειρηματία/μάνατζερ στις μικρές, είτε ανατίθενται σε ειδικευμένους συμβούλους». Είναι επίσης εμφανής ο στρατηγικός ρόλος που έχει αποκτήσει στη χώρα μας -σύμφωνα με τα έως το 2009 στοιχεία της έρευνας- για τους εξής λόγους:

  • Ανταποκρίνεται άμεσα στις επιταγές του εξωτερικού περιβάλλοντος που απαιτούν ένα καλύτερα επιλεγμένο, εκπαιδευμένο και υποκινημένο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Αναβαθμίζεται ο ρόλος και η συμμετοχή των υπεύθυνων ΔΑΔ στη διοίκηση των επιχειρήσεων, είτε με τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια, είτε με τη συμμετοχή στη χάραξη εταιρικής στρατηγικής, είτε με τη στενή συνεργασία με τα στελέχη γραμμής.
  • Διευρύνεται η χρήση διαφόρων τεχνικών που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία και που μπορούν να προσθέσουν αξία στην επιχείρηση, όπως ευέλικτες μορφές απασχόλησης, εξατομικευμένα συστήματα αμοιβών και παροχών, σύγχρονοι και πιο συμμετοχικοί τρόποι ενημέρωσης και επικοινωνίας με το προσωπικό, συστήματα διοίκησης της απόδοσης.

Σύνδεση εταιρειών – πανεπιστημίων
Η σύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων «που, με σχετική καθυστέρηση και ύστερα από πρωτοβουλία των πανεπιστημίων, ξεκίνησε στη χώρα μας και στην οποία τα στελέχη της ΔΑΔ έχουν ανταποκριθεί με μεγάλη προθυμία», πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα. Ως παραδείγματα αναφέρονται πρωτοβουλίες από το Γραφείο Σταδιοδρομίας του ΟΠΑ είτε από τα επιμέρους Τμήματα, για την πρακτική άσκηση είτε τη θερινή απασχόληση φοιτητών, που βοηθούν στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στον έγκαιρο προσανατολισμό των φοιτητών στις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων. Σημαντικό γεγονός είναι επίσης η ίδρυση Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού, που προετοιμάζει στελέχη ικανά να αναλάβουν υπεύθυνες θέσεις στον χώρο των επιχειρήσεων.


Σύνοψη 6ου Διεθνούς Συνεδρίου “Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ευρώπη: Τάσεις και Προκλήσεις”.

May 14, 2012

Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012, το 6ο Διεθνές Συνέδριο Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων υπό την αιγίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών και την επιστημονική καθοδήγηση της Καθ. Νάνσυς Παπαλεξανδρή και του Επίκ. Καθηγητή του ΟΠΑ Ιωάννη Νικολάου.

Το συνέδριο με τον τίτλο “Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ευρώπη: Τάσεις και Προκλήσεις” συγκέντρωσε ένα πρωτόγνωρο αριθμό συμμετεχόντων (άνω των 250) στο ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens και πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΜΑΔ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και του Συνδέσμου Στελεχών Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔΕ).

Στην έναρξη του συνεδρίου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό ο Πρύτανης του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών Καθηγητής Κων/νος Γάτσιος.

Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου ήταν οι Prof. Arnold Bakker και Prof. David Guest.O Arnold Bakker ανέπτυξε τον ρόλο και την σημασία της εργασιακής δέσμευσης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ερευνητικά δεδομένα που εξετάζουν τους παράγοντες και τα μέτρα που μπορούν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της εργασιακής δέσμευσης. Ο David Guest ανέπτυξε τα βήματα ολοκληρωμένης εφαρμογής των πρακτικών ΔΑΔ σε βρετανικούς οργανισμούς.

Πέραν των κύριων ομιλητών, το συνέδριο άνοιξε με ομιλία της Καθ. Νάνσυς Παπαλεξανδρή (ΟΠΑ), η οποία παρουσίασε τα πλέον πρόσφατα αποτελέσματα της Πανευρωπαϊκής Έρευνας Ανθρώπινου Δυναμικού (CRANET). Η Ελεάννα Γαλανάκη (ΟΠΑ) εξέτασε τον ρόλο των μη οικονομικών παροχών στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια, ενώ στην συνέχεια οι Ειρήνη Νικάνδρου και Λήδα Παναγιωτοπούλου (ΟΠΑ) παρουσίασαν τα πρώτα αποτελέσματα μιας πρόσφατης έρευνας που εξετάζει τις στάσεις Ελλήνων και ξένων φοιτητών απέναντι στην καριέρα τους και τις συνέπειες αυτού για την Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Στο κλείσιμο της πρώτης ενότητας η Δήμητρα Ιορδάνογλου (Πάντειο Παν/μιο) και ο Αντώνης Καρατζιάς παρουσίασαν τα αποτελέσματα μιας έρευνας που εξέτασε τον ρόλο και τα αποτελέσματα της εκπαίδευσης ηγετικών ικανοτήτων σε ένα οργανισμό ΜΜΕ.

Στην δεύτερη ενότητα, οι Ελένη Αποσπόρη και Δωροθέα Ρούμπη (ΟΠΑ) εξέτασαν τον ρόλο του HR στην εφαρμογή και διαχείριση πρακτικών εξισορρόπησης προσωπικής και επαγγελματικής ζωής, ενώ οι Ιωάννης Νικολάου και Μαρία Βακόλα (ΟΠΑ) παρουσίασαν μια νέα εφαρμογή της χρήσης των τεστ αξιολόγησης υποθετικών καταστάσεων (situational judgment tests) για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στο κλείσιμο της δεύτερης ενότητας η Δέσποινα Ξανθοπούλου (Παν/μιο Κρήτης) παρουσίασε τα αποτελέσματα μιας σειράς ερευνών για τον ρόλο και την σημασία της ανάρρωσης από την εργασία.

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με την συμμετοχή στελεχών Ανθρώπινου Δυναμικού υπό την διεύθυνση του Καθ. Δημήτρη Μπουραντά (ΟΠΑ) και με την ενεργή συμμετοχή του κοινού. Ο τίτλος της συζήτησης ήταν «ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα την εποχή του Μνημονίου» και έλαβαν μέρος η Άννα Μαμαλάκη, Διευθύντρια Οργανωτικής Ανάπτυξης Ομίλου ΤΙΤΑΝ, η Βίκυ Μπουζούκη, Country HR Director, Coca-Cola Τρία Έψιλον, η Βάλια Περιβολάρη, Human Resources Director Greece, Ernst & Young και ο Αλέξανδρος Φουρλής, Managing Director, Kariera.gr (Careerbuilder Greece).

Το επόμενο Διεθνές Συνέδριο Ανθρώπινου Δυναμικού θα διεξαχθεί από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών την άνοιξη του 2014.

Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρίες Coca-Cola Τρία Έψιλον, Unilever, Ernst & Young, Kariera.gr, KPMG-justjobs.gr και οι εκδόσεις Rosili και Κριτική. Χορηγός Επικοινωνίας ήταν το HR Professional.


Welcome

December 11, 2011

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου “Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού στην Ευρώπη: Τάσεις και Προκλήσεις”.

Το Συνέδριο πραγματοποείται υπό την επιστημονική καθοδήγηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και την προεδρία της Καθηγήτριας Νάνσυς Παπαλεξανδρή.

Διεξάγεται στο Ξενοδοχείο Radisson Blu Park Hotel Athens (Λεωφ. Αλεξάνδρας 10, Πεδίον του Άρεως, Αθήνα) την Πέμπτη 3 Μαΐου 2012.

Κύριοι ομιλητές του συνεδρίου θα είναι οι Prof. Arnold Bakker και Prof. David Guest.

O Arnold Bakker είναι Καθηγητής Οργανωσιακής Ψυχολογίας στο Erasmus University Rotterdam, The Netherlands και πρόεδρος του European Association of Work & Organizational Psychology (EAWOP). Είναι ειδικός σε θέματα εργασιακής δέσμευσης (Work Engagement) και επαγγελματικής εξουθένωσης (Βurnout) έχοντας γράψει σειρά επιστημονικών άρθρων και βιβλίων πάνω σε αυτά τα θέματα. Ο τίτλος της παρουσιασής του θα είναι: “Why Organizations should care about employee work engagement”.

Ο David Guest είναι Καθηγητής Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων στο King’s College, London. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της οργανωσιακής απόδοσης, των εργασιακών σχέσεων, με έμφαση στον ρόλο του ψυχολογικού συμβολαίου αλλά και σε θέματα καριέρας/σταδιοδρομίας. Ο τίτλος της παρουσιασής του θα είναι: “HRM and Performance: Facing the Challenge of HR Implementation”